Thông tin hành lý hãng Vietnam Airline

Hành lý xách tay Quy định hành lý xách tay hãng Vietnam Airlines được quy định theo từng hạng, cụ thể như sau: Quy định Phổ thông Phổ thông Đặc biệt Thương gia Trọng lượng 12kg (1 kiện chính 10kg + 1 phụ kiện 2kg) 12kg (1 kiện chính 10kg + 1 phụ kiện 2kg) […]