Category Archives: Vietnam Airline

Thông tin hành lý hãng Vietnam Airline

Hành lý xách tay Quy định hành lý xách tay hãng Vietnam Airlines được quy định theo từng hạng, cụ thể như sau: Quy định Phổ thông Phổ thông Đặc biệt Thương gia Trọng lượng 12kg (1 kiện chính 10kg + 1 phụ kiện 2kg) 12kg (1 kiện chính 10kg + 1 phụ kiện 2kg) […]